Rady, tipy, články

 

PRAHA, 23. 1. 2018 - Od začátku letošního roku se novelou občanského zákoníku do českého právního řádu opětovně zavedlo předkupní právo u spoluvlastníků nemovitých věcí. Při prodeji části nemovitosti, která je ve spoluvlastnictví, tak dostávají přednost spoluvlastníci před jinými potenciálními kupci. Pro majitele nemovitostí i zájemce o jejich...

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Správu daně zajišťuje finanční úřad a příjemcem výnosů daně jsou obce.

Daň (4%) z nabytí při převodu bytu v družstevním vlastnictví se neplatí. Nejedná se totiž o převod vlastnického práva k nemovitosti, ale o převod členského podílu v bytovém družstvu, z kterého mimo určitých závazků a práv vzniká i právo k nájemní smlouvě k bytové jednotce.

Od listopadu 2016 se změnila pravidla pro placení daně z nabytí nemovitých věcí, dříve se jednalo o daň z převodu nemovitosti. Změna spočívá především v tom, že od tohoto termínu daň z nabytí hradí strana kupující (nabyvatel).

Pro mnoho lidí není vůbec jasné, co to znamená exekuce na nemovitost. Většina se domnívá, že se jim prodá dům ihned a všechny peníze dostane exekutor. Nikoliv, pokud má majitel na své nemovitosti exekuci, představuje to její tzv. zablokování.