Odhad tržní hodnoty nemovitosti

K čemu slouží?

  • rozvodové řízení
  • dědické řízení
  • stanovení ceny před prodejem
Jedná se o stanovení reálné prodejní ceny.

Tento odhad nemá nic společného se znaleckým posudkem pro bankovní ústav, či finanční úřad, který může dělat jen odborný znalec pověřený ministrem spravedlnosti.

Odhad tržní ceny slouží jen pro orientaci za kolik je nemovitost přibližně prodejná v dané lokalitě s ohledem na další aspekty, které nezohledňují tabulky co používá znalec s "kulatým razítkem".

Vyjde levněji a pro výše zmíněné případy naprosto postačující.

Vycházím ze svých dlouholetých zkušeností a neustále monitorujícího trhu realit a databáze prodaných nemovitostí v lokalitě.

Zpracování do 48 hodin.

V případě, že máte zájem jen o ústní konzultaci, je služba zdarma.

Je - li potřeba mít vypracovaný posudek v tištěné podobě např. pro notáře, je služba zpoplatněna

Orientační cena:

Byt 1.500,-

RD 2.500,-

Pozemek 1.000,-

*cena je uvedena bez DPH