Daň z nabytí nemovitých věcí při převodu družstevního podílu.

03.11.2017

Daň (4%) z nabytí při převodu bytu v družstevním vlastnictví se neplatí. Nejedná se totiž o převod vlastnického práva k nemovitosti, ale o převod členského podílu v bytovém družstvu, z kterého mimo určitých závazků a práv vzniká i právo k nájemní smlouvě k bytové jednotce.

Platí se daň z nabytí nemovitých věcí i v případě, kdy se převádí byt z družstevního vlastnictví do osobního vlastnictví?

Ani zde se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí.  

Pokud se jedná o bezúplatný převod (darovací smlouva) mezi bytovým družstvem a nájemníkem (členem bytového družstva), zde je osvobození jak od daně z příjmu, tak i od daně z nabytí nem. věcí.

 § 4a Osvobození bezúplatných příjmů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, 

 1. je nájemcem této jednotky, 

 2. je členem této právnické osoby a 

 3. podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami

Avšak pozor! I když se neplatí daň z příjmu, je potřeba přesto podat daňové přiznání!

 § 8 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

 Věcná osvobození u jednotek

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru. 

 (2) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, a) je nájemcem této jednotky, b) je členem této právnické osoby a c) podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami. 

 (3) Stane-li se jednotka součástí společného jmění manželů, nárok na osvobození od daně vznikne i v případě, kdy podmínky podle odstavců 1 nebo 2 splní alespoň jeden z manželů. 

"Tyto informace, ale vždy doporučuji si pro jistotu ověřit u příslušného finančního úřadu. Co úředník, to jiný výklad a bohužel i přístup. "

Co převod nemovitosti, to jiné okolnosti. "Pozor na daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok a jestliže jste se stali čerstvými majiteli bytu, je potřeba podat i přiznání k této dani. A to nejpozději do konce ledna roku následujícího od nabytí nemovitosti do osobního vlastnictví.

Daň z nemovitých věcí hradí na daný rok ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. lednu zdaňovacího období. 

Snad Vám tyto informace pomohly k základnímu zorientování se v této daňové problematice.