Prodej nemovitosti se zástavním právem

01.11.2017

Zástavní právo

Slouží k zajištění pohledávky včetně jejího příslušenství pro případ, že nebude dlužníkem (zástavní dlužník) včas a řádně splněna.

Předmětem zástavního práva je zástava, což může být jak věc movitá nebo nemovitá, tak i jiná pohledávka nebo právo apod., která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel (zástavní věřitel).

Se zástavním právem se prodává snad každá třetí nemovitost, v důsledku to není nic složitého, jde o to jen vykomunikovat se zástavcem (banka, soukromý věřitel) způsob prodeje a souhlas, rozdíl mezí výší zástavy a prodejní cenou se vyplatí prodávajícímu. Blížší postup rád vysvětlím osobně.