Vítejte na mé webové stránce

Realizované prodeje

Soutěž pro nové klienty a doporučitele, více informací po kliknutí na obrázek 

PRAHA, 23. 1. 2018 - Od začátku letošního roku se novelou občanského zákoníku do českého právního řádu opětovně zavedlo předkupní právo u spoluvlastníků nemovitých věcí. Při prodeji části nemovitosti, která je ve spoluvlastnictví, tak dostávají přednost spoluvlastníci před jinými potenciálními kupci. Pro majitele nemovitostí i zájemce o jejich...

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Správu daně zajišťuje finanční úřad a příjemcem výnosů daně jsou obce.

Daň (4%) z nabytí při převodu bytu v družstevním vlastnictví se neplatí. Nejedná se totiž o převod vlastnického práva k nemovitosti, ale o převod členského podílu v bytovém družstvu, z kterého mimo určitých závazků a práv vzniká i právo k nájemní smlouvě k bytové jednotce.

Realitní služby s přátelským přístupem